Projektbeskrivelse

Vrønding Forsamlingshus Forever

Etablering af handicap toilet i Vrønding Forsamlingshus


I Landsbyen Vrønding vest for Horsens ligger Vrønding Forsamlingshus, der i 118 år har været et samlingssted for byens borgere. Men selv højtelskede huse bliver slidte og får sværere ved at opfylde tidens krav til gode faciliteter og. Derfor ønsker forsamlingshusets bestyrelse at renovere og fremtidssikre huset.


FORMÅLET MED PROJEKTET

Vi ønsker at renovere en del af Vrønding Forsamlingshus med etablering af tidssvarende toiletter, et handicaptoilet og niveaufri adgang fra parkeringsplads til fordør. Vrønding har ca. 50 ældre beboere, heraf flere gangbesværede. Vores aktiviteter såsom fællesspisninger og foredragsaftener tiltrækker flere pensionister fra oplandet, og de nuværende toiletter er ikke nemme at navigere for gangbesværede.  Vi ønsker at give vores ældre medborgere bedre mulighed for at deltage i aktiviteterne samt gøre huset mere tiltrækkende at udleje og derved forbedre økonomien. I de nye toiletter vil der være varmt vand (i øjeblikket har vi kun koldt vand) samt plads til en pusleplade, således at børnefamilierne ikke længere skal skifte ble på gulvet.


BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET

Vrønding Forsamlingshus lægger året rundt plads til mange sociale arrangementer i landsbyen og oplandet. Det sidste år har der været flere store fællesspisninger, der er afholdt landsby-workshops, juletræstænding, fastelavnsfest i samarbejde med gymnastikforeningen, foredragsaftener med lokale historiefortællere, hjertestarter kurser m.v. Herudover lejes huset ud til fester ca. 20 gange om året.

Uden forsamlingshuset ville meget af det fælles liv i landsbyen falde bort. Men selv om driften af huset løber fint rundt, er det svært at finde penge til store og efterhånden nødvendige forbedringer, der kan fremtidssikre huset.

Landsbyens foreninger og ildsjæle har i 2009 under mottoet ”Vrønding Forever” stiftet Vrønding Fællesråd og her har man de sidste par år arbejdet med byens udvikling. Der har bl.a. været afholdt landsbyworkshops og fællesaktiviteter, der er etableret fælles hjemmeside og en Email-liste, der dækker næsten alle husstande. Vi har fået opkøbt og nedrevet landsbyens faldefærdige hus, renoveret gadekæret og opsat hjertestarter, alt samme for lokalt indsamlede midler.

Vrønding er i 2016 blevet "Tryg Landsby" under Horsens kommune, og har her fået 100.000kr til lokale projekter. Det har givet en masse aktivitet i byen med afholdelse af workshops, nedsættelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af projekter, der kan gøre Vrønding til et bedre og tryggere sted at bo. Mange kopper kaffe er blevet drukket, når folk har mødtes ved gadekæret, på sportspladsen eller i forsamlingshuset.

I maj 2016 var der afstemning om projekterne og her fik forsamlingshusets projekt flest stemmer og blev støttet med 31.500kr af "Tryg Landsby"-midlerne. Vi er derfor ikke i tvivl om, at renoveringen vil betyde meget for landsbyens beboere og vores omdømme udadtil.

Vi vil vise, at Vrønding kan og vil!DETALJERET BESKRIVELSE AF PROJEKTETS AKTIVITETER

Etablering af niveaufrit adgangsvej fra parkeringspladsen til hoveddøren.

Opbygning af adgangsrampe langs husmuren op til indgangsdøren og etablering af repos med trappe ned til den anden side.

Ny indgangsdør i god bredde.

Fjernelse af niveauforskelle i døråbninger.

Ombygning af 2 nuværende fællestoiletter til 2 separate toiletter samt et handicaptoilet. Kræver opfyldning af nuværende terrænforskel på 30 cm, hævelse af loft, flytning af døren til store sal og nedbrydning af skillevæggen i garderoben.

Opmuring af toiletter samt installering af nye toiletter, vask og inventar.


Fundraising foretages af en frivillig lokal gruppe, der blev nedsat sidste på år en landsby-workshop.

Projektet ledes af forsamlingshusets bestyrelse og vedligeholdelsesudvalget, hvor der sidder folk med erfaring fra renoverings og byggeopgaver.   

Murer, VVS, tømrer og elektrikerarbejde udføres af professionelle.

Nedbrydning, malerarbejde og slutrengøring foretages af frivillige i landsbyen.


TIDSPLAN

Projektudvikling      Februar-Juni 2016

Fundraising            Juni -November 2016

Byggetilladelse       November 2016

Renovering            December 2016- Marts 2017

Huset genåbner for udlejninger i april 2017