Røntoftevej 1,4,7,8

Husene i Vrønding - historien om en landsby

Røntoftevej 1

Her var skole.

Skolen blev bygget ca. 1920 og nedlagt som skole ca. 1960.

Degnen, der også var degn i kirken, hed Andreasen – en meget myndig herre. Han havde sin egen måde, gik f.eks. på jagt eller på havearbejde i skoletiden, og så kunne der blive meget larm i skolestuen, hvorefter han kom og bankede på vinduet. Havde han været på jagt, kom han ind i klassen og holdt en hare op.


Røntoftevej 4

Forskole 1901 - 1970


Røntoftevej 7

Det var Meyers hus. Meyer var baneformand. Så fik de telefoncentral omkring 1913. Først havde købmanden centralen, men da var der vel kun 10 abonnenter, og så fik Meyer den og hans datter, Mary, havde den, til den blev nedlagt midt i 60-erne.


Røntoftevej 8

Her boede en skrædder, der hed Bagge. Han var altså rigtig skrædder. Han samlede også æg for Dansk Andels Ægeksport. Han havde sådan en skrap kone. Hun skældte  gerne børnene ud, når de kom og afleverede æg. Der kunne være en plet på æggene, hvis der f.eks. var smadret et. Så fik vi af den store tabel, fortæller Svend Hansen.

Her var skrædderværksted og samtidig ægsamlingscentral, som konen stod for. Bønderne havde en andelsægsalgsforening. Æggene blev pakket og sendt med toget. Senere ( i 1930-erne) blev æggene hentet hos leverandørerne med hestevogn.