Sdr. Molgjervej 58, 52, 48, 46, 44

Husene i Vrønding - historien om en landsby

Sdr. Molgervej 58

Her var dyrlægebolig 1898- derefter lægebolig 1903 -.

Folk fra byen dannede i 1907 et aktieselskab ”Vrønding Lægebolig”, købte og udbyggede huset, så det kunne bruges sin lægebolig. Hver aktie kostede 85 kr.

1931 købte lægen huset.


Søndre Molgervej 52

Fra 1892 var der købmandsforretning og fra 1910 – ca. 1970 Brugs


Søndre Molgervej 48

Købmanden købte så dette hus, efter at han havde solgt forretningen til Brugsen. Han var også foderstofuddeler. Det hørte til købmandsforretningen. Han blev ved med at være foderstofuddeler i mange år. Han døde i 54. Da var han holdt op, men boede stadig i huset. Adolf Hansen hed han. Hans husholderske, der bestyrede frysehuset, arvede huset. Han har givet meget til velgørenhed, f.eks. har han sat penge hen til en udflugt hvert år for de gamle.

Her har været tømrerforretning og senere slagter.


Søndre Molgervej 51

Huset blev bygget af en murermester, Lindhardtsen,  som havde en af ejendommene lige overfor Herluf (Vrøndingvej 56) Den solgte han og byggede deroppe. Der blev han ved, til han ikke kunne mere. Så fik datteren det. Hun var damefrisør og havde frisørsalon på førstesalen.


Søndre Molgervej 46

Det hørte til Vrøndinggård og var fodermesterhus.


Søndre Molgervej 44

Her var barberforretning. Det var ikke bygget, da Svend Hansen var dreng, men blev bygget ca. 1930 af en, han gik i skole med. Han slog sig ned som skomager, men så solgte han det til en barber, som nok var der i en snes år. Efter barberens død blev hans enke, Katrine ”Barber”, boende der. Hun gik rundt med ”Julens Glæde” indtil en gang i 60-erne.

Vandværket blev startet i 1947.