Ryesmindevej 7,8,9,11

Husene i Vrønding - historien om en landsby

Ryesmindevej 7

Der boede tømreren, Aksel Hansen. Hans bror, Jens Hansen, startede det og solgte det til Aksel. Det var Jens Hansen, der byggede dyrlægeboligen. Jens Hansen fik en stor tømrerforretning i Hampen.

1894 – snedkerforretning og 1920 – ca 1970 tømrer- og snedkerforretning.


Ryesmindevej 8

Stationen

Jernbanestationen blev igangsat i 1891. Kromanden i Molgier blev ansat som stationsforstander, nok fordi hans omsætning ville dale drastisk, når meget af landevejstrafikken blev overtaget af jernbanen.

Der var ventesal i hjørnet mod sydvest med bænke og en hylde med vandkaraffel samt spytbakke på gulvet.

Svinene, der skulle fragtes til slagteriet i Horsens blev fragtet til stationen med hestevogn, dog blev de drevet derop fra gårdene i selve Vrønding. De blev anbragt i en ”Svinerampe” – et indelukke med overdækning mod regnen.

På nogle ture var der et rejsebud med toget. Ham kunne man så bestille til at udføre ærinder for en i Horsens, hvorefter man afhentede tingene, når han kom tilbage med et senere tog.

Persontrafikken ophørte i 1957 og godstrafikken i 1962.


Ryesmindevej 9

Der boede 2 skræddere. Den ene tror jeg nok syede en del til forretninger. Den anden syede for byens folk

Her var skrædder og slagterforretning.


Ryesmindevej 11

Huset er bygget i 1903. Her var hjemmebageri til 1918. Derefter boede landposten, Hans Benfeldt, i huset til sin død i 1968.

Her boede vores post. Han havde kun Vrønding som distrikt. Men da gik de om vinteren og ellers cyklede de. Det har da i hvert fald været stort nok. Han var ungkarl og havde så en husbestyrerinde. Men før den tid, dengang jeg gik i barneskolen, fortæller Svend Hansen, da boede der en bager, og der var vi jo gerne omme. Der kunne vi få 2-øres kager. Han kørte ikke ud. Han lavede både rugbrød og fint brød. Måske er selve bageriet brækket ned. Det kan jeg ikke rigtig huske.