Røntoftevej 12,14,20

Husene i Vrønding - historien om en landsby

Røntoftevej 12

Huset er bygget af tømreren fra Ryesmindevej 7. Dyrlæge Kolind må have været bygherre, for Dorthe og Børge har ved en ombygning fundet en meddelelse med Kolinds underskrift og med følgende tekst:

Dette Hus blev opført i det fjerde Krigsår 1917, da et Pund Smør kostede 2 Kr. 50 Øre og et Pund Rughalm 8 Øre og en Sæk Cement 40 Kr.

H. Kolind

  Dyrlæge
Røntoftevej 14

Der boede Hanne Marcussen. Hun havde 3 tønder land til, bl.a. grunden, hvor Lindhardtsens hus ligger (Sønder Molgjervej  55).  Der havde hun altid lucerne, da Svend Hansen gik i skole. Så kom hun kørende med en trillebør og havde en sæk på maven. Hun havde 2 gode brogede køer. Jorden, som skolen blev bygget på, var også hendes. Hun var enkekone. Hun var af den gamle type.

Hanne Marcussen gik altid med højpuldet hat og langt, sort skørt. Hun trak rundt med sin ko, så den kunne græsse i vejgrøfterne, eller hentede grønt, som hun selv havde slået med ”Hjølli” til sine grise. Hun havde bistader og holdt høns, som hun ikke nænnede at slagte, selv når de var blevet for gamle til at lægge æg. Hun havde altid lejere boende i den østlige ende.

Byens folk bragte tit mad til hende, når der f.eks. var kogt suppe eller der var slagtet. Villy Nielsen har som dreng været sendt op til hende med en blikspand med mad.

Hanne var i besiddelse af mange antikviteter i kobber og messing, bl.a. brugte hun en meget stor messinggryde som vandtrug til koen. Når der kom besøgende, blev de altid budt på et glas vin. Det brugte vinglas blev tørret af i forklædet, så var det klar til brug igen.

Hun døde i 1944, og efter aftale med dyrlægen blev hendes tro følgesvend, en foxterrier, aflivet samme dag.

Jordlodden blev afhændet til sportsplads og skole.


Røntoftevej 20

Det byggede sognerådsformanden, som hed Chresten Tisgaard.