KAPV-gruppe

Gruppen har til formål at udnytte området omkring gadekæret (KAPV står for kultur-aktivitetspark-Vrønding)